1/3/18


Un mecánico de máquinas de peche das latas, empregado da fábrica de Massó elevou unha pregunta, nos primeiros meses de 1933, ao Ministerio de Traballo e Previsión: Tal e como se pretende, é preciso modificar as condicións laborais na industria, autorizando xornadas femininas ilimitadas ou diminuír o prezo das horas extraordinarias?
Resulta inquietante e moi raro que en condicións normais un empregado, e para máis irmán do xefe de fabricación de envases, poña en cuestión ante as autoridades a política da empresa. Cal sería o motivo real da pregunta? Foi feita “motu propria” ou inducida?  Fose como fose, responder a esta cuestión hoxe aínda resulta difícil. O certo que por esas datas non había graves conflitos laborais en Massó. A empresa Massó era adiantada non só tecnoloxicamente senón tamén nas condicións laborais. E con respecto ás horas laborais recollo do historiador Manuel Aldao[1]:«No regulamento de 1930 xa aparecían as horas extra»

Transcrición da resposta dada, ao través da alcaldía, pola Dirección Xeral do Ministerio de Traballo, ao traballador:
“Pola presente prego a V. sírvase comunicarlle ao obreiro, empregado da fábrica de conservas da Compañía Massó Hermanos S.A., Ángel XXXXXX que, en contestación ao seu escrito elevado ao Ministerio de Traballo e Previsión, a Dirección Xeneral ordéname lle comunique o seguinte: “Que se considera non é indispensable efectuar as modificacións que se pretenden para que poida traballar a industria en condicións normais, xa que non é posible autorizar xornadas femininas ilimitadas nin tampouco diminuír o prezo das horas extraordinarias.
Saúdalle atentamente
Vigo a 14 de xullo de 1933.”

En vez de dar receitas que cada quen chegue a algunha conclusión, aínda que sexa utilizando só o sentido común, e no día a día obre en consecuencia.


[1] La Voz de Galicia, 4-02-2018: “Cuando Massó se adelantos a las grandes mejoras laborales” de Gladys Vázquez

11/2/18


Xa na revista O Candil nº 24 titulado “100 anos de entroido en Bueu[1] na páxina 8 puxera unha referencia a dúas comparsas, que actuaran polas rúas de Bueu no 1900: unha infantil, dirixida polo músico Miguel Paratcha e outra chamada “LA JUVENTUD DE BUEU” que dirixía José Estevez (da Graña) que musicou á letra do mestre Ramón Bares Fariña. Tamén nela cítase os traxes que luciron (“de paxes da época de Felipe V”) así como o xastre que os confeccionou (Remigio Gómez, da cidade de Vigo).
Mais do que quero agora facerlles partícipes é da repercusión desta comparsa bueuense na cidade de Vigo: Segundo a portada do Faro de Vigo do 25 de febreiro de 1900 na cidade olívica “Os afeccionados ás emocións propias destes días de carnestolendas están en desgraza. O Entroido promete dar pouco de si...”. Nesta mesma crónica anunciase que virá unha comparsa de Bueu o Luns de Entroido dicindo que “Os que a forman visten traxes de paxes da época de Felipe V. Contan cun variado repertorio[2] que deixaran oír ante a residencia das autoridades e domicilio os xornais. Logo percorrerán as rúas da poboación, deténdose a tocar e cantar nalgúns puntos.”
Nos albores do século XX estaba o Entroido de Bueu a dar mostras do seu bo facer polos pobos da contorna e abrindo camiño a outras moitas comparsas como a mesma citada comparsa infantil do Sr. Paratcha que foron por Marín e Cangas ou, por poñer algún exemplo, As Pirilleiras, Os Mulos[3] e Vou nun Vou actuando co Xarángallo Mángallo en Marín.


[2] Eran “5 bonitos bailables
[3] Tamén en Lalín.

1/2/18

Nos pobos mariñeiros como Bueu ao longo da súa historia, sobre todo a partires do esmorecemento da fidalguía local no s. XVIII, o status social viña ligado á relación co mundo do mar. É aquí que co cambio sufridos pola pesca non so nas artes, embarcacións, procesos de conservación senón tamén nas  relacións laborais, comercialización, etc. que levou a unha transformación social de cambio radical sobre todo no control dos elementos produtivos, control económico e político.
A parte do fomentadores, conserveiros, ... un elemento de ese motor económico-social era a figura do patrón (das embarcacións de pesca) e por enriba deste o armador (moitas veces patrón-armador).
Ser armador era ser dono dos elementos esenciais da pesca: redes e embarcacións. Polo que case todos os que tiñan salgas (Rosa Mª Avalle, os Galup, os Solabarrieta, etc.) ou fábricas de conserva (Massó, Tapias, Prieto, etc.) tamén posuían embarcacións menores para a pesca e, para beneficiarse da comercialización, embarcacións de máis alto porte coma galeóns, bergantíns, goletas, etc. (familia Plá-Avalle, Familia Galup, Massó, etc.)
  O menos frecuente nestes últimos séculos era que persoas alleas ao mar se implicasen neste como elementos de dominio e donos dos medios produtivos. E moito máis raro era que o fixeran curas párrocos, persoas que socialmente considéranse alleas ‘ás ataduras terreais’[1] e que están ao cargo dunha comunidade de crentes ou parroquia.
Pois ben, se isto último é excepcional noutros lugares da nosa costa, en Bueu deuse non una, nin dúas ou tres, senón, polo menos que eu saiba, ata catro veces ao longo dos últimos séculos.
Para non alongarnos vou citalos brevemente:
1º Tal como recolle Marinelli, Moreira e Rodal na súa «Historia de Cangas»: “O reparto  dunha sacada[2] no que o socio capitalista era o abade de Bueu en 1633 era así: a captura divídese en 14 quiñóns, e recibe o abade polo barco 2 quiñóns, 1/2 pola dorna que auxiliaba nas faenas da pesca, 6 quiñóns máis polos aparellos, redes, cordas etc., En concepto de décimo dan á Igrexa 1,25 quiñón...”[3]
2º Na época que o párroco de Bueu, Fernando de la Rúa, percibe como foro certas cantidades de saín, polas súas casas do Berbés de Vigo[4] o abade de Beluso, Benito de Mondragón, merca a metade dun barco en 1686, no que Muros aparece como porto base[5].
3º No ano 1878 con motivo dun acto de conciliación pola venda da goleta-bergantín “Joven Casimiro” que fora da familia Galup  e outros propietarios aparece entre estes la figura de Benito Díaz, párroco de Beluso (era socio da viúva de Jerónimo Galup).
4º D. Andrés Vázquez Caneda cura de Beluso, de 1963 ata a súa xubilación en 1993. Era armador en asociación con unha coñecida familia de Beluso nun barco construído en 1974 de nome «Monte Fariño»[6].
Quixera rematar esta anomalía estatística de curas-armadores nun mesmo concello co dato de que outro cura de Bueu, o coadxutor Antonio Lojo, que era fillo dun patrón-armador do Porto do Son, José Lojo, que faleceu, con tres mariñeiros e un neno, no naufraxio que se produciu a causa dun temporal o 17 de abril de 1930. 

[1] Sen ter en conta, entre outros, os décimos que houbo en tempos no mundo do mar.
[2] “Sacadas” … é unha das modalidades máis coñecidas do “cerco”. As “Sacadas” pequenas eran a “rapeta” e a “traiña”
[3] Vázquez Marinelli, C., Moreira Pumar, J., Rodal González, M.: «Historia de Cangas», Pontevedra, 2007, p.172
[4] Escribán Matías Avalle y Castro, AHP, Sección Protocolos Ca-1649 bis. Ano 1682, f. 12 e ss
[5] Escribán Bernardo de Barros, AHP, Sección Protocolos Ca-3247 (2). Ano 1688, f. 56
[6] Arrastreiro de 37 m e una manga de 8 m. Cun tonelaxe bruto de 248 t.

14/1/18

«Revista Destino. Ano 1942, nº. 254 (30 maio 1942) Páx. 7»
Historia da familia dos Xirivaos que de labregos fixéronse mariñeiros o que fixo que caeran en desgraza... Historias de naufraxios, premonicións, espíritos...
Bueu entra coma lugar onde aparece e onde é enterrado un dos Xirivaos….  O pazo do Casal, nese tempo taberna de Miguel Costas Acuña[1], a praia de Lapamán,...
Vale a pena escoitar estas historias de raíces mariñeiras, da man de Cunqueiro:
“Perdeuse no Gran Sol. As cadernas do ceo tremían, azoutadas por un Norés cego e frío. A néboa enchía ata os bordos o pozo do mar. O «Sisán» rodou na tempestade, como bébedo. Desapareceu sen deixar rastro. O Viluco deixaba sete fillos, o Carba, seis... Os xornais de Vigo publicaron as consabidas fotografías de mulleres enloitadas, nenos con grandes ollos pasmados. Retrataron a nai do grumete, Pedriño, o Xirivao. Eu coñecía a Pedriño. Era moi medrado, claro dos ollos, tostado na rillotería da ribeira. Era moi alegre rapaz. Ao seu pai, o Xirivao, levoullo o mar, facendo unha costeira do bonito. A nai quixo apartar ao neno da vida mariñeira, buscándolle un oficio en terra, nas fábricas, en calquera parte? Atopeino lavando vasos na taberna de Redondelo.
-¿Sabe? -díxome-. Embárcome no «Sisán». Vai ao mar do Sol.
A nai liárase cun mecánico e desentendíase do fillo.
-O Viluco non quería levarme, pero o Sendón di que haberá mala mar mentres estea un Xirivao en terra. Si me dera aquilo!...
Eu lle prometera a Pedriño unha vella cazadora de coiro para a súa primeira viaxe. Dinlla. Embarcouse con ela e con ela morrería. Eu levábaa posta aquela tarde chuviosa, con Luisa… Pobre Pedriño! O Cazás, apestando a augardente, colleume do brazo na taberna do Redondelo, achegou a súa boca desdentada ao meu oído e murmurou algo.
-Que?
-Viron o «Sisán». Din que tiñan unha promesa en San Andrés e veñen a ela.
O Cazás estaba bastante bébedo, pero el non soñara nin inventara a aparición do «Sisán».
- Víronos uns de Bouzas, cerca da Estaca.
-Mirarían ao Pedriño coa cazadora? -preguntei sorrindo.
-E mirarían! – respondeu, grave, o Cazás.
Correuse a historia por Cangas. Pepa, a do Viluco, foi a Pontevedra a consultalo coas cartas. Saíu  que si. Unha filla do Carba viu en sonos ao seu pai, coa cara destrozada e os ollos abertos, abertos, …
Esqueceuse a historia, como se esquecen todas as historias dos navíos perdidos e dos mariñeiros afogados. Pasaron varios anos. Eu ía a pe de Bueu a Cangas e parei no casal de Acuña a beber un pouco. Estaba alí o Cazás, que levaba o mesmo camiño ca min.
-Acórdase do «Sisán»? -preguntoume.
-Acordo.
-Volvérono a mirar. O miran dúas ou tres veces ao ano. Mirárono preto de Ons.
-E Pedriño tiña a cazadora posta?
-Tiña! Encargueille ao Xemil que mirara ben se o cruzaban. E viu. Pedriño estaba coa cazadora, sentado a popa. Miraron ao Viluco e a Manuel de Goás e ao Mañá. O Xemil é arriscado e quixo abordalo, pero desapareceu de repente «a pantasma» … O Cazás meditaba algo. O Cazás tiña entre peito e as costas unha historia.
-Quen faría o feitizo? -dixo-. Non se saberá nunca, pero eu creo que foi o pai de Pedriño, o Xirivao, o que se afogou na costeira do ano vinte. R o Cazás contou a historia do Xirivao. Mellor dito dos dous Xirivaos.
Os Xirivaos eran de terra dentro, de Pazos de Borbén, que é país de montañas. En Cangas traballaban as terras de millo e os viñedos. Eran labregos, que non mariñeiros, e o vello Xirivao, o avó de Pedriño non gustaba do mar. Colleitas son as da terra, o pan e o viño, e daba todo o mar, todos os peixes e fantasías do mar, por un cacho de boroa dourada, recendendo á cochura, e unha cunca daquel branco alegre e pícaro do Morrazo… O Xirivao era un labrego; non paseaba polo peirao nin acudía a ver a chegada das barcas. O Xirvao gozaba contemplando as terras, as árbores, os cumes que asoman sobre Vigo, terra dentro. Cando o fillo, Manuel, negouse a traballar na terra e quixo saír ao mar, o vello Xirivao pegoulle e o deixou por morto no curral. Pero Manuel escapou e andou de barca en barca e de «bou» en «bou» e un día aprobou para patrón de pesca. O Xirivao vello marchouse de Cangas e non se volveu a saber del. Dicían que maldixese ao fillo e ao mar, que profetizara mil calamidades aos Xirivaos que saíran ao mar.
-Nin afogados teredes paz! -maldixo.
Manuel Xirivao era patrón de pesca del «Lourditas». Casouse con A Raíña, que era mociña moi pulida, medio modista. O Xirivao pasaba os traballos do mar, pero consolábase coa Raíña, que era unha muller melosa, moi coqueta e moi apañada. Andaba moi linda e tiña a casa como un espello. O Xirivao pensaba que con el navegaba a sorte. Pero na costeira do ano vinte quebrou a racha e o «Lourditas» perdeuse fronte a Leixoes. Salvouse o Piquín.
-Ao Xirivao agarrouno un golpe de mar e levouno polo aire. Aínds o miramos uns minutos, a babor. Non podiamos facer nada. Corríamos sen goberno. O cadáver del Xirivao apareceu na praia de Gudiá.
O Piquín vira o cadáver; recoñeceuno. Era Manuel O Xirivao, comido polo mar, inchado e podre, pero O Xirivao, patrón de pesca do «Lourditas». Enterrárono …
Un mes despois, cerca de Bueu, na praia de Lapamán, apareceu un cadáver. Tería como cinco días de mar. Identificárono: era Manuel O Xirivao. Imposible! Pero non había dúbida: era Manuel O Xirivao, o afogado de Leixoes. Enterrárono en Bueu.
O Piquín non quixo crelo. O Piquín estivo en Gudiá o día do enterro do Xirivao e tamén estivo en Bueu. Era o mesmo cadáver, coa mesma roupa esnaquizada, a mesma inchazón, a mesma podremia … O Piquín enfermou e vía ao Xirivao en todas partes.
-Un día heino de mirar afogado de verdade, dicía.
Unha mañá atoparon a Piquín no cemiterio de Bueu. Volvérase louco. Morreu entre horribles medos, gritando, rexeitando coas mans ao Xirivao, ao patrón do «Lourditas», que non estaba afogado, que estaba sentado na cama do Piquín remendando unha rede, unha rede branca, que cheiraba a carne podrecida.
A muller do Xirivao, A Raíña, deu a luz. Pedriño era neno medrado, vivaz, rillote. O levaron a San Benito o Negro, para que os aires do pai non lle acollesen. Creceu xogando na praia. A Raíña dérase un pouco á bebida e pegaba ao rapaz. Non quería que fose mariñeiro. Pedrín andou de criado polas aldeas. A Raíña tiña corenta anos, pero aínda conservaba aquel garabeo, aquel donaire, aquela polidura. O mecánico, Xusto, roldábaa e terminaron por enrolarse xuntos. A Raíña despreocupouse do fillo, que veu de mozo á taberna do Redondelo. Pedriño tiña a fantasía do mar. Contaba a historia de seu padre.
-Como quería o mar a meu padre, que o tróuxoo ata Bueu.
O Viluco non quería embarcar ao rapaz. Pero Sendón impúxose. O Sendón aseguraba que o Piquín había sido toda a súa vida un quisicosa, que nin o mar o quixo, e que o Xirivao era un fachendoso, un mariñeiro, un temón, un aparello, un borracho. O Sendón embarcou a Pedriño no «Sisán».
-Pórtate ben -lle dixo-, que o mar é moi agradecido.
-Esto do «Sisán» -comentou o Cazás, é cousa dos Xirivaos. Non está ben mudar de casta. O labrego para a terra e os mariñeiros para o mar. O contrario é como casarse con estranxeira ou muller que non sexa da mesma clase dun. Entón veñen os amores desesperados…
O Cazás tiña razón. Eu pretendía comprender isto ben. Oía a Pedriño: «Cómo quería o mar a meu pai!» Se, tiña razón o Sendón, o mar é moi agradecido. A terra non é así, devora cadáveres. A riqueza do mar é maior: devora homes vivos; é cega e apaixonada, ten sangue nas veas e pódete acariciar coa man, mentres roda a ola polas areas e a espuma murmura, murmura como unha nana… E lévate a ela, ao seu peito, ao seu ventre, aos seus beizos, ás súas colleitas, cando es mozo aínda e tes a boca fresca, os ollos alegres, o corazón latendo. Os Xirivaos deixáronse coller polo ancho mar. Viñeran da montaña, pero aquí, na ribeira, fixéronselles os ollos claros… Calquera día, un mariñeiro de Ons ou de Estribela cruzarase co «Sisán», que levará na ponte de mando a Pedriño e a Manuel O Xirivao botando a rede con O Sendón, con O Mañá, con O Xemil, con O Villuco, con Maumau, con Manuel de Goás, con Pedro de Forxán,…, con todos os que deixaron o millo e o viñedo polo Gran Sol e a fantasía do mar… O mar é moi agradecido”.
Álvaro Cunqueiro


[1] Mercado á familia Aldao o 18-1-1914.

1/1/18

Botan foguetes na Carrasqueira, na Banda do Río,... felicítannos o Aninovo... Eu fago o mesmo aos amigos que seguides o blog do que pronto chegaremos ás 100.000 visitas (nas tres versións, dúas en  galego e unha en español).

Aproveito para falarvos de que o ano 1937 eran tempos nos que as xentes en Bueu andaban ás ordes da sirena da fábrica que a modo de chifre organizaba a vida de mulleres e homes das parroquias de Bueu. Tamén foron tempos difíciles e lutuosos para moitas familias. Todo ou case todo dependía dun fío, dun salvoconduto, dun permiso... polo que para avisarse nas parroquias recorríase ás campás. Se había unha morte, igual que agora, tocábase a defunto ou a gloria, segundo a idade deste; a ‘arrebato’ se era para avisar dunha desgraza, catástrofe ou perigo... Pero ao cura de Beluso, José Mª Blanco Clemente, ocorréuselle algo mellor que tocar a campá: Botar foguetes!
Peregrinación a Santiago da parroquia de Beluso
Así temos constancia que para facelo solicitou autorización ao Comandante Militar de Bueu[1], máxima autoridade neses momentos. Este concedeulle o permiso e comunicoullo ao Alcalde-Delegado Civil de Bueu nos seguintes termos:
Teño o gusto de comunicar a V. que autoricei ao Sr. Cura Párroco de Beluso para que na madrugada do día 7 do actual poida facer uso de dous ou tres foguetes (foguetes, non bombas) coa fin de avisar aos nenos de aquela parroquia que asistiran á peregrinación, a Santiago de Compostela, que teñen organizada; e outros dous ou tres foguetes ao seu regreso na tarde ou noite do mesmo día, ao obxecto de que os respectivos pais pasen a recollelos. Deus garde a V. moitos anos.

Bueu 5 de xullo de 1.937.

O Comandante Militar
Asdo. Gonzalo Torrente


[1] Gonzalo Torrente

16/12/17

Á noitiña do día 10 deste mes de decembro, en plena actuación da borrasca Ana con rachas de vento moi forte e choiva arreo tróuxome á memoria distintas imaxes[1] nas que as augas inundaban rúas e casas de Bueu, sobre todo da Banda do Río. Asolagamentos onde a desgraza dos afectados as veces tense mesturado co humor, como no caso de Berto Barreiro en piragua polo cruce de Alexandre
Bóveda con Pazos Fontenla.
Ía eu cara a Praza Massó con esa teima e, ao pasar por onde o río Bispo atravesa P. Fontenla, decátome da presencia do alcalde e dous policías municipais[2] que estaban no lavadoiro de Amieiras[3] enfaenados a inspeccionar o canle do Bispo para así evitar que puidera provocar anegamentos[4].  
   Logo dunhas breves palabras con eles nas que aproveitei para preguntar se houbera moitas ou poucas incidencias e así saciar de paso a curiosidade[5] marchei, ‘mollado coma un pito’, lembrándome dunha carta que polo ano 1923 os veciños de Bueu escribiran ao Presidente de Obras do Porto de Pontevedra para solicitarlle a realización de obras que evitara os danos que as reiteradas inundacións lle provocaban.
Eran tempos en que o alcalde era Miguel Nogueira Fraguas ao que lle deron unha copia da mesma e que poño aquí transcrita para vos a coñezades tamén:
Ilmo. Sr. Presidente da Xunta Administrativa de Obras do Porto.  Pontevedra -
Os que subscriben, veciños do Concº de Bueu, propietarios uns, e outros pescadores; maiores de idade, a Vd. Atenta  respectuosamente, expoñen:
Que por consecuencia de canalizarse as augas do arroio que existe na praia desta vila e punto denominado Banda do Río, por medio dun tubo que as dirixe ao mar, sucede nalgunha frecuencia, especialmente cando teñen lugar as mareas equinocciais, obstrúese aquel reténdose as augas, que ascenden de tal maneira do seu nivel ordinario que chega a formarse un lago que non soamente inutiliza por completo os predios superiores e contiguos a arroio, senón que tamén inunda as casas, ata o extremo de ter que saír seus donos en embarcacións, como así sucedeu no día oito do actual[6].
Que o exposto é un feito verídico pode ser comprobado polo persoal facultativo que teña a ben designar; e co fin de evitar continúen sucedéndose tanto dano como orixinou, non soamente nesta ocasión si que igualmente en anos anteriores, a S. I- Suplican sírvase dispor o conveniente ao obxecto de realizar as obras de ampliación ou reforma que sexan necesarias, no cal administrarei un acto de recoñecida xustiza e necesidade que ordene por elo esta veciñanza manifesta  súplicas
Bueu 10 de febreiro de 1923
Siguen 12 sinaturas
 
[1] Como as das fotografías.
[2] Para mais señas, veciños nosos…
[3] Noutros documentos Amiriras. Para todos, o que está preto do Colexio das Monxas.
[4] Dias antes vira na Praia maquinaria limpando a desembocadura do río.
[5] Caída de árbores, de chapas, etc. pero nada de gravidade.
[6] Referido ao xoves, 8 de febreiro de 1923 que houbo un grande temporal na costa atlántica da península con bastantes mortos no mar, sobre todo en Portugal e como podedes ler na nota de prensa, tamén morreu en Area de Bon unha muller cando recollía algas para abono (Galicia, 10-02-1993p2).